• افزودن سایت به علاقه مندی ها
  • تاپ گذر در گوگل پلاس
فارسی بلاگ

دانلود طرح جابربن حیان ، دانلود درس پژوهی و دانلود طرح کرامت ارتقا دهنده هدفهای آموزشی

دانلود طرح جابربن حیان ، دانلود درس پژوهی و دانلود طرح کرامت ارتقا دهنده هدفهای آموزشی

قبل از پرداختن به دانلود طرح جابربن حیان ، دانلود درس پژوهی و دانلود طرح کرامت باید گفت : در طبقه بندی هدفهای آموزشی بین صاحبنظران تعلیم و تربیت ، اختلاف نظر فراوانی مشاهده می گردد . اما به دلیل توجه زیادی که در سالهای اخیر به برنامه ریزی های آموزشی در راستای دانلود طرح جابربن حیان ، دانلود درس پژوهی و دانلود طرح کرامت معطوف گشته موجب دیده که به هدفهای عینی ویژه که از نظر تبدیل به رفتار ، ...

قبل از پرداختن به دانلود طرح جابربن حیان ، دانلود درس پژوهی و دانلود طرح کرامت باید گفت : در طبقه بندی هدفهای آموزشی بین صاحبنظران تعلیم و تربیت ، اختلاف نظر فراوانی مشاهده می گردد . اما به دلیل توجه زیادی که در سالهای اخیر به برنامه ریزی های آموزشی در راستای دانلود طرح جابربن حیان ، دانلود درس پژوهی و دانلود طرح کرامت معطوف گشته موجب دیده که به هدفهای عینی ویژه که از نظر تبدیل به رفتار ، نسبت به هدفهای آرمانی از سهولت دستیابی بیشتری برخوردار هستند ، توجه افزون تری مبذول گردد .

هدفهای آموزش و پرورش به سه دسته تقسیم می شوند : ۱ . هدفهای آرمانی ۲ . هدفهای واسطه ای و ۳ . هدفهای رفتاری . مسلمأ تا هدفهای رفتاری آموزشی معلوم نباشند ، اساس درستی برای انتخاب مواد آموزشی ، مندرجات برنامه و تکنیک های تدریس در دست نخواهد بود . هدفهای رفتاری به معلم کمک می کند تا نحوه ظهور رفتارهایی را که از دانش آموزان انتظار دارد با دقت بیشتری مشخص کرده و بر اساس این رفتارها به انتخاب روش تدریس مناسب و مواد آموزشی مطلوب برای رسیدن به هدفهایی چون دانلود طرح جابربن حیان ، دانلود درس پژوهی و دانلود طرح کرامت اقدام نماید . به علاوه ، تعیین هدفهای رفتاری به طور واضح به معلم امکان می دهد تا به آسانی نتیجه یک دوره ی آموزشی را به صورت مؤثر ارزشیابی کرده و آزمونهای مناسبی را در رابطه با هدفها تهیه نماید .

بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران تعلیم و تربیت براین باورند که مهمترین ویژگی یک معلم بر جسته همانا قدرت وی در انتقال و تفهیم هدفهای آموزشی به دانش آموزان و برقراری ارتباط مطلوب با آنان می باشد . در هر مرحله ای از تدریس و آموزش ، مخصوصا در راستای دانلود طرح جابربن حیان ، دانلود درس پژوهی و دانلود طرح کرامت هدف معلم یکی یا مجموعه ای از موارد زیر می باشد :

  1. یاددادن اطلاعات و معلومات
  2. آموختن مهارت
  3. تغییر طرز فکر و نگرش

در هر سه مورد فوق ، هدف از تدریس انتقال چیزی از معلم به دانش آموز است و توان برقراری ارتباط پسندیده یکی از اساسی ترین خصیصه های یک معلم خوب به شمار می رود.

صاحبنظران برای آشنایی هر چه بیشتر معلمان ، که همواره برای برقراری ارتباط مطلوب با دانش آموزان و ایجاد تغییر و تحول با آنان تلاش می کنند ، نمونه هایی چند از روشهای ارتباطی را پیشنهاد کرده که در زیر به اختصار به آنها اشاره می گردد :

۱٫ارتباط ارادی و ارتباط غیر ارادی . ارتباطی را ارادی می گویند که با طرح و برنامه ریزی قبلی بوده و حساب شده و سنجیده باشد و چنانچه فاقد طرح و برنامه ریزی قبلی باشد ، ارتباط از نوع غیر ارادی خوانده می شود .

۲٫ارتباط رسمی و ارتباط غیر رسمی . ارتباط رسمی در واقع به آن دسته از شیوه های ارتباطی گفته می شود که در محیط های رسمی شکل می گیرد .

۳٫ارتباط کلامی و ارتباط غیر کلامی . هنگامی که در برقراری ارتباط در کلاس درس ، پیامها به شکل رمزهای کلامی رد و بدل می شوند ، آن را ارتباط کلامی می گویند . تعریف شفاهی یک مطلب و یا توضیح آن در کلاس درس مثلا در رابطه با برای دانلود طرح جابربن حیان ، دانلود درس پژوهی و دانلود طرح کرامت  برای دانش آموزان و یا بحثها و گفتگوهای دانش آموز با دانش آموز دیگر و یا دانش آموزان با معلم ، در زمره ی ارتباط کلامی قرار دارد .

۴٫ارتباط یک طرفه و ارتباط دو طرفه . در ارتباط یک طرفه انتقال پیام از فرستنده ی پیام آغاز گردیده و به گیرنده یا گیرندگان پیام ختم شده و گیرنده یا گیرندگان پیام نمی توانند واکنش خود را از مفاهیم پیام به فرستنده ی آن انتقال دهند ، مانند هنگامی که ارتباط از طریق روزنامه و یا تلویزیون برقرار می گردد . برعکس در ارتباط دو طرفه ، به طور مستمر نقش فرستنده و گیرنده ی پیام در جریان فعالیتهای ارتباطی تغییر یافته و واکنشهای گیرنده و فرستنده پیام براساس همین امر شکل می گیرد ، مانند ارتباطی که معلم و دانش آموز به طور مستقیم و چهره به چهره در کلاس درس در رابطه با دانلود طرح جابربن حیان ، دانلود درس پژوهی و دانلود طرح کرامت پیدا می کنند.

پژوهشهای انجام شده در این زمینه نشان می دهند که معلم به عنوان فرستنده ی پیام در رابطه با موضوع هایی چون برای دانلود طرح جابربن حیان ، دانلود درس پژوهی و دانلود طرح کرامت باید موضوع ارتباط خود را خوب بشناسد و نسبت به آن دارای اطلاعات وسیع و کافی باشد .

معلم همچنین باید از ویژگیها ، تواناییها و محدودیتهای دانش آموزان خود در دانلود طرح جابربن حیان ، دانلود درس پژوهی و دانلود طرح کرامت به عنوان گیرندگان پیام مطلع باشد . در غیر این صورت ممکن است محتوای پیامها برای گروهی از آنان ساده و قابل فهم و برای عده ای ثقیل و غیر قابل هضم باشد .معلم باید از نحوه ارائه ی مناسب پیام برای دانش آموزان نیز آگاه بوده و آن را در شکل و طرح و قالبی که برای آنان قابل درک و فهم باشد ، بریزد تا نیل به هدفهای پیش بینی شده امکان پذیر گردد. معلمان و دانش آموزان عزیز می توانند به سایت بانک فایل پژوهشی معلمان به آدرس https://moallemblog.com   مراجعه نموده و از هزاران فایل مفید و ارزشمند که در این پایگاه موجود است برای دانلود درس پژوهی ، دانلود طرح جابربن حیان  و دانلود طرح کرامت  استفاده نمایند.

  • دسته بندی : رپورتاژ ارزان
  • نویسنده : عزیز
  • تعداد بازدید : 85 بار
  • تاریخ انتشار : جمعه 19 آبان 1396
  • تعداد دیدگاه : بدون دیدگاه

دیدگاه کاربران

اگر مطالب تاپ گذر را می پسندید، برای حمایت از آن، امتیاز دهید